Конусни тренировки за пъргавина, които ще изстрелят скоростта ви (и изгаряне на калориите)

Поставете два конуса на земята на разстояние около 1 крак и застанете директно между тях. Бързо пристъпете с десния крак над и отдясно на десния конус, след това с левия крак над и отляво на левия конус. Веднага пристъпете с десния крак назад, за да започнете, следван от левия крак. Продължете за 30 секунди. Почивайте за 1 минута. Това е 1 кръг. Направете 4 кръга, като редувате водещия крак всеки кръг.

Намаляване на мащаба: Вместо да прескачате шишарки, използвайте ги като водачи, за да скачате краката навътре и навън.Крос-конус хоп

Поставете пет шишарки на земята в позиция Х на разстояние около 1 1/2 фута. Всеки клин на X е по една кутия. Изправете се от центъра на конуса, започнете, като застанете на десния крак в полето в горната част на X. Хопнете диагонално обратно надясно, в следващото поле. След това отидете до долната кутия, след това вляво, след това обратно към горната кутия. Продължете по посока на часовниковата стрелка за 15 секунди, след това обърнете и преминете обратно на часовниковата стрелка за 15 секунди. Почивайте за 1 минута. Повторете на левия крак. Това е 1 кръг. Направете 3 кръга.

Мащаб надолу: хоп с двата крака.

alison brie brie larson

Ограничено

Поставете пет шишарки на земята в зигзагообразна линия на разстояние около един фут един от друг. Застанете зад първия конус, диагонално от лявата му страна, като зигзаговата линия от шишарки се простира пред вас. Изтласкайте левия крак (размахвайки ръце зад себе си) и вържете напред и надясно. Кацнете на десния крак до първия конус. Изтласкайте десния крак, за да се върнете напред и отляво, кацайки на левия крак до втория конус. Продължете този модел. В края се обърнете и повторете в обратна посока. Продължете за 30 секунди. Почивайте за 1 минута. Това е 1 кръг. Направете 2 кръга.Мащаб нагоре: След кацане на единия крак, не докосвайте друг крак до земята, преди да се ограничите в обратна посока.

Разбъркване напред и назад

Оставете конусите в същото положение, както при предишното упражнение. Лице успоредно на конусите, застанал вляво от най-левия конус. Разбъркайте напред и наоколо вдясно от първия конус, след това назад и около втория конус, след това напред и около третия конус. Продължете в този модел на тъкане. В края на конусите, обратното разместване се придвижва обратно към началото. Повторете за 30 секунди. Почивайте за 1 минута. Това е 1 кръг. Направете 4 кръга.

Мащабиране нагоре: Направете оригинал, когато стигнете до края на линията.  • От Лорън Мацо @lauren_mazzo
реклама